~ Peta Konsep ~

3.4 ARAK

Author: siti rohaidah // Category:
ARAK ( AL-KHAMR)

Arak ialah setiap sesuatu yang jika meminumnya boleh memabukkan walaupun sedikit. Allah telah berfirman ,maksudnya ”

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan.”. (QS. Al-Ma`idah: 90Arak haram


Dan dalam hadits riwayat Muslim dari Ibnu 'Umar -radhiallahu 'anhuma- secara marfu':

“Semua yang memabukkan adalah haram, dan semua khamar adalah haram”.

0 Responses to "3.4 ARAK"

Post a Comment

~Rehat sebentar mendengar radio~