~ Peta Konsep ~

Sumber Bahan Makanan dan Minuman

Author: siti rohaidah // Category:
Sumber utama makanan dan minuman manusia adalah dari

1) Haiwan
a) Haiwan darat
b) Haiwan air


2) Tumbuh-tumbuhan,3) Bahan semulajadi,
4) Bahan kimia dan mikro-organisma yang mana ada di antaranya yang dihalalkan


Yogurt

Syarat makanan yang halal

Author: siti rohaidah // Category:

a) Suci, bukan najis atau yang terkena najis, firman Allah maksudnya:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan nama selain Allah". (Surah Al Baqarah : 173)

b) Aman, tidak bermudharat baik yang langsung maupun yang tidak langsung, firman Allah:

"Dan janganlah kamu menjerumuskan diri kamu kedalam kebinasaan". (Surah Al Baqarah:195)

c) Tidak memabukkan, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud :"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram". (Sahih Muslim).

d) Disembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan syari'at jika makanan itu berupa daging haiwan.~Rehat sebentar mendengar radio~